W wagonie

odbywa się walka z ciągle odsuwającymi się drzwiami. Przy każdym wstrząsie lub zakręcie drzwi się otwierają, a wtedy jedna z Pań siedzących obok wstaje i je zamyka. Wstaje raz pani z lewej, raz pani z prawej. Zastanawiam się czy nie utworzyć jakiegoś komitetu drzwiozamykawczego w wagonie.

Konduktor zapytany

o gniazdko z prądem rzekł "oj nieeee, to jest ekspres, nie ma kontaktów w takich pociągach".
Niedowierzając przemieściłam się do WARSa z tym samym pytaniem. "A tak tak, w wagonie 8 i 15 jest prąd".
Skład wagonu ósmego nie posiada. W 15. spotykam innego konduktora i pytam o prąd "oj w 15. to nie ma, pani w 6. sprawdzi".
Dopiero pasażer 15-go zawiadomił konduktora (i mnie), że w tym wagonie między wszystkimi siedzeniami są kontakty i to nawet działające.