W wagonie

odbywa się walka z ciągle odsuwającymi się drzwiami. Przy każdym wstrząsie lub zakręcie drzwi się otwierają, a wtedy jedna z Pań siedzących obok wstaje i je zamyka. Wstaje raz pani z lewej, raz pani z prawej. Zastanawiam się czy nie utworzyć jakiegoś komitetu drzwiozamykawczego w wagonie.